neděle 9. srpna 2009

PowerShell in Practice - první pohled

Včera jsem si objednal další knihu o PowerShellu - PowerShell in Practice. Knihu vydá (vysvětlím vzápětí) nakladatelství Manning Publications

Budoucí čas jsem použil zcela záměrně, Manning nabízí možnost přístupu k jednotlivým kapitolám knihy ihned po jejich napsání. To přináší výhody jak pro nakladatele, tak pro čtenáře. Autor je v kontaktu se čtenáři a Ti mohou (ale není to pravidlo) ovlivnit obsah knihy (samozřejmě v určitých mezích). Manning tento program nazývá Manning Early Access Program (MEAP). 

Autorem knihy je Richard Siddaway - PowerShell MVP, zakladatel UK PowerShell User Group, blogger.

První varování - kniha není učebnicí PowerShellu! Obsahuje sice kapitoly PowerShell fundamentals a Learning PowerShell, ale na šedesáti stranách nemůžete očekávat zázraky. Jedná se opravdu o velice lehký úvod. V dalších dvou kapitolách je popsána práce s .NET, COM objekty WMI a také skriptování obecně.

Další kapitoly jsou již brány tématicky a věnují se například práci s uživatelskými účty, mailboxy (Exchange 2007), DNS, AD, IIS 7, SQL Server. Nedá mi to, abych knihu nesrovnával s Windows PowerShell Cookbook od Lee Holmese. V Cookbooku je schéma následující: otázka - odpověď. V PowerShell in Practice je dané téma a toto téma je zpracováno do kapitol. Jak už jsem řekl, vzhledem k rozsahu knihy není možné obsáhnout téma do hloubky.

Zatím jsem knihu jen tak prolétl, ale jsem z ní trochu rozpačitý. Na naučení základů PowerShellu jsou lepší jiné a pokud chcete zvládnout PowerShell pro konkrétní produkt, jsou zde popsány základy a na trhu existují i podrobnější knihy (např. pro AD nebo Exchange). na druhou stranu - já si knihu kupoval s tím, že se dozvím právě ty základy ovládání produktů, se kterými nepracuji a to kniha splňuje. Mimoto jsem měl kupón na slevu 37%, takže jsem za zhruba 300 Kč získal další relativně dobrý zdroj névých informací.

Ke knize se ještě vrátím až ji budu mít pročtenou podrobněji.

Žádné komentáře: