úterý 27. dubna 2010

Get-PSNews |? {$_.Week –eq ‘16’}

Minulý týden se na události vyvedl, takže pojďme rovnou na věc.

Aktuální týden bude hodně zajímavý. Nezapomeňte, že už běží 2010 Scripting Games.

neděle 18. dubna 2010

Get-PSNews |? {$_.Week –eq ‘15’}

Minulý týden byl na události o něco bohatší.

Poslední novinkou uplynulého týdne je to, že mi byla schválena účast na TechEd-u. Pokud si někdo třeba chce pokecat o PowerShellu u oběda nebo u pivka, můžeme udělat nějaký mini event :)

středa 14. dubna 2010

PowerShell kniha v češtině

Patrik Malina svém blogu oznámil, že druhé vydání jeho knihy o PowerShellu je připravena k tisku. Svým rozsahem (Celkový rozsah obou svazků bude přes 800 stran) a hlavně výkladem si myslím, že půjde o primární zdroj pro všechny české PowerShell nadšence.

Nemůžu se dočkat :)

úterý 13. dubna 2010

Get-PSNews |? {$_.Week –eq ‘14’}

Tak jestli jsem si myslel, že předminulý týden nebyl na události bohatý, ten poslední se také moc nevyvedl. Možná to bylo způsobeno tím, že jsem začal připravovat přesun tohoto blogu na vlastní doménu. Současný stav je takový, že jsem všechny příspěvky přesunul na platformu WordPress, vybral jsem téma (Mystique) a nyní upravuji design a připravuji novou strukturu. Po přesunu bych chtěl zároveň přejít kompletně na angličtinu (zřejmě mimo Mistra Šelíka). Pokud byste někdo chtěl poslat link na novou verzi (a pomoci mi jako testovací uživatel), dejte mi vědět přes Twitter (@makovec) nebo mailem (powershell(tečka)cz(zavináč)googlemail(dot)com).

Nyní ale tedy k těm několika málo novinkám.
To je protentokrát opravdu vše.

pátek 9. dubna 2010

Hej, mistře Šelíku!

Mist Šelík dohání to, co v minulých měsících zameškal a má před sebou nový Skriptíkův problém.

image

Máme několik možností.

Použít WScript.Network

PS C:\> (New-Object -Com WScript.Network).RemovePrinterConnection('\\server\Printer007')

Rychlé a účinné. Vytvoříme si nový objekt a okamžitě voláme jeho metodu RemovePrinterConnection. Potřebujeme vědět jenom jméno tiskárny. Předchzí řádku můžeme také rozepsat do (pro někoho možná srozumitelnější) formy jako:

PS C:\> $printerName = '\\server\Printer007'
PS C:\> $obj = New-Object -ComObject WScript.Network
PS C:\> $obj.RemovePrinterConnection($printerName)

Použití akcelerátoru [wmi]

Poněkud složitější konstrukce:

PS C:\> [wmi](gwmi Win32_Printer -Filter 'Name LIKE "%Printer007%"').Delete()

kterou můžeme opět rozepsat jako:

PS C:\> $prn = Get-WmiObject Win32_Printer -Filter 'Name LIKE "%Printer007%"'
PS C:\> [wmi]$prn.Delete()

V tomto případě si nejdříve do proměnné uložíme hledanou tiskárnu. Používáme parametr Filter, protože dotaz je rychlejší než při použití cmdletu Where-Object (Get-WmiObject Win32_Printer |Where-Object {$_.Name -like '*Printer007*'}). Pozor na jednu věc: ve filtru musíme použít znak ‘%’ jelikož se jedná vlastně o WQL dotaz prováděný na úrovni WMI.

Ve druhém řádku již voláme metodu Delete() a pomocí [wmi] vlastně provádíme “přetypování” na objekt System.Management.ManagementObject, který metodu Delete() obsahuje.

Ačkoli VBS moc rád nemám, v tomto případě bych asi osobně zvolil první možnost, která mi přijde jednodušší a pochopitelnější.

Banner mistra Skriptíka je stažen ze stránek TechNet Flash zpravodaje. Děkuji týmu TechNetu za možnost jeho použití pro potřeby tohoto článku.

středa 7. dubna 2010

Hej, mistře Šelíku!

Po delší odmlce se opět vrátil mistr Šelík, aby pomohl Skriptíkovi s následujícím problémem.

image

Jelikož si Šelík už samozřejmě nainstaloval PowerShell v2, stačí tento jednoduchý příkaz:

PS C:\> Invoke-Command –ComputerName remoteComp –ScriptBlock {mkdir c:\Temp\NewFolder}

Tradáá. Pro fungování předchozího příkazu potřebujete dvě věci: Nastavený remoting a správná práva pro přístup ke vzdálenému počítači. Chcete-li se o vzdáleném přístupu dozvědět více, zkuste se podívat na jednu z následujících příruček:

  1. Administrator's Guide to Windows PowerShell Remoting (nutná registrace)
  2. Layman’s guide to PowerShell 2.0 remoting

Banner mistra Skriptíka je stažen ze stránek TechNet Flash zpravodaje. Děkuji týmu TechNetu za možnost jeho použití pro potřeby tohoto článku.

úterý 6. dubna 2010

Get-PSNews |? {$_.Week –eq ‘13’}

Oproti předchozím týdnům byl ten uplynulý vcelku klidný (možná díky všeobecné velikonoční náladě). Přesto se našla jedna hlavní zprváva, kterou uvádím hned jako první).

Pro dnešek to bude opravdu vše. Snad se příště urodí více novinek.