čtvrtek 30. dubna 2009

How to access LN data

Few months ago I started to use PowerShell for access to my Lotus Notes Inbox. It is pretty cool because I don't need to go to LN every time the mail arrives and can see it directly in my dearest Win application:You see I modified my profile so the number in brackets means how many emails I have in Inbox. Alias she calls my function Show-Email and displays last email (default behaviour). In this article I'd like to show you basic idea. In the next one will show you how to do the work more automatically. Thanks @ye110wbeard for asking on Twitter - it kicks me to finally write the article :)

Whole work with Lotus Notes consists of following steps:
  • Connect to Lotus Notes session
  • Select Database
  • Select View
  • Go thru all documents inside loop
Connect to Lotus Notes Session
As COM is used for connection, New-Object is the way:

PS C:\> $session = New-Object -ComObject Lotus.NotesSession
PS C:\> $session.Initialize()
PS C:\> $session.NotesVersion
Release 6.5.3|September 14, 2004

OK, we are in, let's continue.

Open database and select View
You can connect to database located on the server or to local database. In case of local database, use empty string as first parameter of GetDatabase method.

PS C:\> $db = $session.GetDatabase('','names.nsf')
PS C:\> $db.Title
Moravec's Address Book
PS C:\> $view = $db.GetView('Contacts')
PS C:\> $view.Name
Contacts
PS C:\> $view.AllEntries.Count
215

You can see that I have 215 records in my Address book. I use AllEntries.Count every time I am downloading data from other (big) databases. I simply use the value in Write-Progress cmdlet so can see what's going on.

Grab data
Before you start do read records you have to know the names of items. Who is your best fried now? Of course Get-Member. Or you can go directly to LN database and check the fields manually via Document Properties.

PS C:\> $view.GetFirstDocument().Items | select Name | fw -col 4

Yupii - we are almost done:

PS C:\> $doc = $view.GetFirstDocument()
PS C:\> while ($doc -ne $null) {
$lastname = $doc.GetItemValue("LastName")
$firstname = $doc.GetItemValue("FirstName")
Write-Host "$firstname $lastname"
$doc = $view.GetNextDocument($doc)
}

You will see long list of names if you typed it correctly.

In this article I showed you how to easily connect to any LN database and read data from that db. I use the same technique for reading data from our company structure, converting it to objects and load it to PowerGUI for better work with the data.

Livemeeting: Windows PowerShell – úvod

Včera proběhl on-line seminář s názvem Windows PowerShell - úvod. Pod záštitou firmy Altairis byl přednášejícím Štěpán Bechyňský z Microsoftu.

Celá prezentace byla opravdu úvodem a neměla za cíl provést uživatele do hloubky PowerShellu. Jednotlivé části byly ukazovány i v konzoli PowerShellu, takže posluchači měli možnost vidět příkazy ze slidů naživo. Vzhledem k tomu, že se jednalo (pokud si dobře pamatuji) o první on-line vlaštovku nezbývá než doufat, že se dočkáme dalších pokračování. Prezentace měla některé slabší části, ale z mého pohledu převládlo nadšení, že jsme se konečně dočkali české verze. Ke stažení byl dostupný soubor s prezentací a ukázkovými soubory.

Celá prezentace bude po částech dostupná na MSTV.CZ.

středa 29. dubna 2009

Hej, mistře Šelíku!

V jednom ze starších vydání mistra Skriptíka padl následující dotaz: "V přihlašovacím skritpu potřebuji ověřit existenci souboru. Víš, jak na to?" Odpověď byla následující: "Jedna možnost je použít objekt FileSystem a metodu FileExists."

Pokud chcete řešení v PowerShellu, mohu doporučit přímo cmdlet Test-Path. Více o něm v dřívějším článku.
V případě, že chcete použít .NET, existuje třída System.IO.File a obsahuje metodu Exists. Použití je následující:

PS c:\> [System.IO.File]::Exists("c:\config.sys")
True

úterý 21. dubna 2009

PowerShell presentation

OK guys, it's here. As I promised here are slides and demo files from presentation for my colleagues.
  • Slides - I converted it to PDF and removed all company logos so somewhere it can looks strange.
  • Demo files used during presentation. Based on usage of specific technology there are short examples (VM) or really complex (ACL). Complex doesn't mean thousands of lines - we are in PowerShell :)
When I am doing presentation I use practical examples as much as I can. And I am talking a lot - ask my colleagues :) So sometimes you can feel like "out of the context" when looking only to presentation.

I found out that the most interesting part was setting of ACL. On the other hand I was compelled to slow down presentation when I talked about objects in PowerShell. My admin colleagues never tried any object oriented language so I saw on their faces they are "lost". After that I digressed a bit and tried to desbribed the idea of objects. Now I know that for next presentation (if presented for administrators) I have to redesign the slides.

As a conclusion I can say that it was fun. I felt that they were really interested and for the future I see that some of them can thing about PowerShell as about the tool which saves them a lot of work.

pátek 17. dubna 2009

Hej, mistře Šelíku!

Při pročítání posledního CZ TechNet zpravodaje mě napadlo zpracovat téma z komiksu Hej, mistře Skriptíku! v PowerShellu. TechNet Flash zpravodaj je dostupný na www.technetflash.cz (včetně starších čísel). Rozhodně jej doporučuji všem IT odborníkům.


Tentokrát budeme potřebovat PowerShell v2 (CTP3). Tato verze již obsahuje cmdlety pro práci s Windows Event Logy:

PS C:\Users\beta> Get-Command -noun EventLog | Select-Object Name
Clear-EventLog
Get-EventLog
Limit-EventLog
New-EventLog
Remove-EventLog
Show-EventLog
Write-EventLog

Mrkneme se na Write-EventLog. Ten má čtyři povinné parametry: LogName, Source, EventID, Message. Zkusme tedy něco zapsat do aplikačního logu:

Write-EventLog -LogName Application -source "Windows Error Reporting" -eventID 007 -Message "James Bond is cool!"

Výborně, stále tomu ale něco chybí. Většinou budete chtít zapisovat data z vašich programů. Pokud zkusite zápis ve tvaru:

Write-EventLog -LogName Application -source "Moje Aplikace" -eventID 007 -Message "James Bond is cool!"

PowerShell vám vrátí chybu jejíž část The source was not found vám oznámí, že toto nelze. Je to způsobené tím, že každý zdroj (Source), který zapisuje do Event Logu musí být předem zaregistrován (viz MSDN). Naštěstí exituje v PowerShellu cmdlet New-EventLog, který tuto službu udělá za vás. Následující seznam příkazů již tedy povede ke zdárnému konci (pro registraci zdroje musíte příkaz pustit s právy administrátora):

PS C:\> New-EventLog -LogName Application -Source "Moje Aplikace"
PS C:\> Write-EventLog -LogName Application -source "Moje Aplikace" -eventID 001 -Message "Ale ja jsem jednicka."