středa 29. dubna 2009

Hej, mistře Šelíku!

V jednom ze starších vydání mistra Skriptíka padl následující dotaz: "V přihlašovacím skritpu potřebuji ověřit existenci souboru. Víš, jak na to?" Odpověď byla následující: "Jedna možnost je použít objekt FileSystem a metodu FileExists."

Pokud chcete řešení v PowerShellu, mohu doporučit přímo cmdlet Test-Path. Více o něm v dřívějším článku.
V případě, že chcete použít .NET, existuje třída System.IO.File a obsahuje metodu Exists. Použití je následující:

PS c:\> [System.IO.File]::Exists("c:\config.sys")
True

Žádné komentáře: