středa 7. dubna 2010

Hej, mistře Šelíku!

Po delší odmlce se opět vrátil mistr Šelík, aby pomohl Skriptíkovi s následujícím problémem.

image

Jelikož si Šelík už samozřejmě nainstaloval PowerShell v2, stačí tento jednoduchý příkaz:

PS C:\> Invoke-Command –ComputerName remoteComp –ScriptBlock {mkdir c:\Temp\NewFolder}

Tradáá. Pro fungování předchozího příkazu potřebujete dvě věci: Nastavený remoting a správná práva pro přístup ke vzdálenému počítači. Chcete-li se o vzdáleném přístupu dozvědět více, zkuste se podívat na jednu z následujících příruček:

  1. Administrator's Guide to Windows PowerShell Remoting (nutná registrace)
  2. Layman’s guide to PowerShell 2.0 remoting

Banner mistra Skriptíka je stažen ze stránek TechNet Flash zpravodaje. Děkuji týmu TechNetu za možnost jeho použití pro potřeby tohoto článku.

Žádné komentáře: