pondělí 15. září 2008

Get-Help

Naši pouť po cmdletech začneme u jednoho z nejpoužívanějších (doufejme :) - Get-Help. Každý z nás byl někdy více či méně nespokojen z jakoukoli Microsoftí nápovědou (když pomineme lidi, kteří nápovědu nečtou, což je asi většina). V PowerShellu je ovšem Get-Help na velice dobré úrovni a doporučujeme jej používat. Základní variantou je čistě uvedení cmdletu bez parametrů:

Get-Help

Tento příkaz vypíše základní informace, ze kterých můžeme dále vycházet. Zobrazíme je všechny a ukážeme si na nich práci s nápovědou v PowerShellu (barevně jsme odlišili jednotlivé sekce - o nich si více povíme za chvíli).

TOPIC
    Get-Help

SHORT DESCRIPTION
    Displays help about PowerShell cmdlets and concepts.

LONG DESCRIPTION

SYNTAX
    get-help {<CmdletName> | <TopicName>}
    help {<CmdletName> | <TopicName>}
    <CmdletName> -?

    "Get-help" and "-?" display help on one page.
    "Help" displays help on multiple pages.

    Examples:
      get-help get-process : Displays help about the get-process cmdlet.
      get-help about-signing : Displays help about the signing concept.
      help where-object : Displays help about the where-object cmdlet.
      help about_foreach : Displays help about foreach loops in PowerShell.
      match-string -? : Displays help about the match-string cmdlet.

    You can use wildcard characters in the help commands (not with -?).
    If multiple help topics match, PowerShell displays a list of matching
    topics. If only one help topic matches, PowerShell displays the topic.

    Examples:
      get-help * : Displays all help topics.
      get-help get-* : Displays topics that begin with get-.
      help *object* : Displays topics with "object" in the name.
      get-help about* : Displays all conceptual topics.

    For information about wildcards, type:
      get-help about_wildcard

REMARKS
    To learn about PowerShell, read the following help topics:
      get-command : Displays a list of cmdlets.
      about_object : Explains the use of objects in PowerShell.
      get-member : Displays the properties of an object.

    Conceptual help files are named "about_<topic>", such as:
      about_regular_expression.

    The help commands also display the aliases on the system.
    For information about aliases, type:

      get-help about_alias

Každý help v PowerShellu je rozdělen do sekcí, které jsou volány v závislosti na parametrech cmdletu Get-Help (-detailed, -full). Názvy sekcí jsou následující:

  • Name - jméno cmdletu
  • Synopsis - krátký popis cmdletu
  • Syntax - popis syntaxe
  • Detailed Description - podbobnější popis funkce cmdletu
  • Parameters - popis použítí všech parametrů
  • Input Type - typ objektů, které cmdlet očekává na vstupu
  • Return Type - typ výstupu
  • Examples - příklady použití cmdletu
  • Related Links - jména podobných cmdletů
  • Remarks - informace o použití parametrů

Při volání Get-Help -full nám Get-Help vrátí všechny výše popsané sekce. Pro vypsání všech informací o cmdletu Get-WmiObject, tedy zapíšeme


Get-Help Get-WmiObject -full

Další zajímavou části nápovědy v PowerShellu je tématická nápověda. Poznáte ji podle toho, že její jméno začíná slovem about. Například Get-Help about_regular_expression vyvolá nápovědu o používání regulárních výrazů.

Domácí úkol: Projděte si všechny příklady v Get-Help a zapamatujte si je pro další použití :)

Žádné komentáře: