čtvrtek 18. září 2008

Recenze: PowerShell - Podrobný průvodce skriptováním

Prozatím jediná kniha o PowerShellu v češtině pochází z pera jednoho z největších propagátorů administrace Windows přes příkazovou řádku - Patrika Maliny. Patrik Malina je lektorem v počítačové škole Gopas, kde má na starost mimojiné kurzy skriptování (VBS, WMI) a PowerShellu.

Kniha je rozdělena do šesti kapitol a je doslova nacpaná informacemi. Zabývá se jak teoretickými informacemi (historie), základní prvky jazyka (cmdlets, konstrukce, ...), tak i praktickými administrátorskými úlohami.

Kapitola 1, Přehled možností skriptování ve Windows popisuje vývoj příkazového řádku ve Windows od MS-DOSu až do současnosti a ukazuje i možnosti skriptování na této platformě (např. WSH). Informuje čtenáře o rozhraní ADSI a rozhraní pro WMI. Na konci kapitoly je uvedena krátce historie PowerShellu a zmíněny dva další často používané nástroje: příkaz wmic a LogParser - oběma se autor věnuje podrobně dále v knize.

Kapitola 2, Základy prostředí PowerShell tvoří spolu s kapitolou tři nosnou část knihy. V této jsou popisovány příkazy, bez kterých se při další práci v PowerShellu prostě neobejdete. Autor začíná nastavením prostředí, spuštěním prvních příkazů a hned přechází k tématu cmdlets, čili příkazů PowerShellu. Jedním z hodně užitečných - a často opomíjených - je i Get-Help. Po tomto rozjezdu následuje kapitola o rouře, která je jedním ze základních použitých principů. Autor se zmiňuje i o příkazu ForEach-Object, který základem pro zpracování dat tekoucích rourou. Dále je v kapitole zmíněn vstup a výstup dat, jak v prostředí příkazové řádky, tak například při práci se soubory (např. CSV, XML). V poslední části je zmíněna práce s objekty, což je pro PowerShell jedna ze základních vlastností.

Kapitola 3, Jazyk PowerShell se začíná blížit skriptování ve VBS. Na začátku jsou vysvětleny konstrukce - podmínky, větvení (if, while, for, ...) a vytváření funkcí. K zajímavým částem patří možnosti ladění a tzv. error handling. Po této "programátorské" části se již dostává na řadu práce se souborovým systémem a registry. Autor se poté vrací opět k "programování", další kapitola se věnuje využití .NET v PowerShellu, což je téma, se kterým se v praxi setkáte určitě velmi často. Následuje popis práce s Active Directory a s WMI. Krátce je také zmíněn mechanismus regulárních výrazů. Kapitola je ukončena popisem možností práce s COM. Pokud perfektně zvládnete témata této kapitoly, jste na dobré cestě.

Kapitola 4, PowerShell v akci ukazuje praktické administrátorské postupy a jejich řešení v PowerShellu. Jedná se hlavně o práci s logy, službami, procesy a Active Directory. Okrajově je zmíněna například administrace MS Exchange 2007.

Kapitola 5, Jiné možnosti administrace skripty popisuje dva nástroje zmiňované v úvodu knihy: příkaz wmic a LogParser (který je popsán opravdu velice dobře).

Kapitola 6, Referenční příručka PowerShellu je již pouze jakýmsi "shrnutím" celé knihy a popisuje pohromadě některé cmdlets.

Hodnocení

Vzhledem k velikosti trhu je jistě záslužným činem, že se někdo do takovéto práce pustil. Nutno ovšem říct, že pan Malina má přehled a určitě ví jaký je u nás o PowerShell zájem (byl mimojiné přednášejím na Gopas TechEd nebo setkání WUG). Kladně hodnotím množství informací v knize obsažených - pozorný čtenář si odnese opravdu velké množství informací. Co mě na knize naopak zklamalo je rejstřík - v porovnání s anglickými knihami, které mám ve své knihovně, je žalostný. Proto mám v knize množství záložek a na vnitřích deskách plno svých poznámek a odkazů dovnitř knihy.

Pro první seznámení s PowerShellem mohu knihu jen doporučit. Pokud se budete ovšem chtít dostat hlouběji, bez anglické literatury se stejně neobejdete. Knize bych dal známku dva.

Žádné komentáře: