pátek 19. června 2009

Audit skupin v Active Directory

Dnes mě na chatu chytil jeden z přátel zabývajících se bezpečností. Líbil se mu report zobrazující lokální administrátory na koncových stanicích a chtěl něco podobného vytvořit pro skupinu Domain Admins. Ptal se mne na možnosti a mou první odpovědí bylo: PowerShell.

První nástřel byl tento:
Get-QADGroupMember 'domain.com/CZ/Domain Admins'

Výstupem příkazu je seznam členů této skupiny. To mělo úspěch a samozřejmě přišla další otázka: "Lze porovnat výsledky proti nějakému danému stavu?" Ano, úkol jak dělaný pro Compare-Object. Celý skript pak vypadal následovně.
 1. function Compare-ADGroup {
 2. param (
 3. [string]$group = 'domain.com/CZ/Domain Admins',
 4. [switch]$snapshot
 5. )
 6. if ($snapshot) {
 7. # save state as snapshot
 8. Get-QADGroupMember $group | `
 9. Select-Object SamAccountName, FirstName, LastName | `
 10. Export-Clixml ./snapshot.xml
 11. }
 12. else {
 13. Get-QADGroupMember $group | `
 14. Select-Object SamAccountName, FirstName, LastName | `
 15. Export-Clixml ./current.xml
 16. # load to variables, sort to prepare for Compare-Object
 17. $s = (Import-Clixml ./snapshot.xml) | Sort-Object SamAccountName
 18. $c = (Import-Clixml ./current.xml) | Sort-Object SamAccountName
 19. # compare objects based on SamAccountName
 20. Compare-Object -ReferenceObject $s -DifferenceObject $c -Property SamAccountName
 21. } # else
 22. } # function Compare-ADGroup
První spuštění musí být s parametrem -Snapshot. Tím se vytvoří referenční soubor se "správnými" daty. Skript by šel ještě vylepšit o kontrolu existence souboru snapshot.xml nebo například o vložení časové značky do souboru current.xml.

1 komentář:

MaziCZ řekl(a)...

Dobry den
Začínam si hrát s powershellem a našel jsem váš blog.
V tomto příspěvku píšete o nějakém starším reportu zobrazujícím lokální adminy na PC,ale ten nemůžu najít nemate tip kde bych ho našel.

Děkuji za odpověď.

Martin