čtvrtek 25. června 2009

Scripting Games 2009 - Event 2

Úkol číslo dva byl nazván The Long Jump.

Divize Advanced
Z daného souboru (XLS) bylo potřeba zjistit délky skoků jednotlivých sportovců a na základě výkonů v sezóně určit zda splnili očekávání do nich vkládaná.

 1. $path = "C:\sg2009\LongJump_Adv2.xls"
 2. $xls = New-Object -com Excel.Application
 3. $xls.Visible = $true
 4. $wrkbk = $xls.Workbooks.Open($path)
 5. $format = 23
 6. $wrkbk.SaveAs('C:\sg2009\result.csv',$format)
 7. $wrkbk.Close($true)
 8. $xls.Quit()
 9. $data = Import-Csv C:\sg2009\result.csv
 10. foreach ($row in $data) {
 11. if ($row.'Jump 1' -eq 'x') { $row.'Jump 1' = 0 }
 12. if ($row.'Jump 2' -eq 'x') { $row.'Jump 2' = 0 }
 13. if ($row.'Jump 3' -eq 'x') { $row.'Jump 3' = 0 }
 14. if (([double]$row.'Jump 1' -ge [double]$row.'Jump 2') -and ([double]$row.'Jump 1' -ge [double]$row.'Jump 3')) {
 15. [double]$row.Result = $row.'Jump 1'
 16. }
 17. elseif (([double]$row.'Jump 2' -ge [double]$row.'Jump 1') -and ([double]$row.'Jump 2' -ge [double]$row.'Jump 3')) {
 18. [double]$row.Result = $row.'Jump 2'
 19. }
 20. else {
 21. [double]$row.Result = $row.'Jump 3'
 22. }
 23. if ($row.Result -lt $row.'Season Average') {
 24. $row.'Exceed/Achieve/Under Perform ' = '1.Under Perform'
 25. }
 26. elseif ($row.Result -eq $row.'Season Average') {
 27. $row.'Exceed/Achieve/Under Perform ' = '2.Achieve'
 28. }
 29. else {
 30. $row.'Exceed/Achieve/Under Perform ' = '3.Exceed'
 31. }
 32. }
 33. $data | sort 'Exceed/Achieve/Under Perform ', Result -Descending | `
 34. Export-Csv C:\sg2009\result.csv -Force -NoTypeInformation
Celou úlohu jsem si převedl do PowerShellu tím, že jsem zavolal Excel a použil SaveAs... / CSV. Potom jsem již jen načel data pomocí Import-Csv a porovnal výsledky za sezónu. Výsledek jsem zapsal do potřebného sloupce a poté jen výsledky vyexportoval do nového CSV souboru.

Divize Beginners
Obsahovala jednoduchou úlohu pro dotaz do WMI. V PowerShellu naprosto jednoduchá věc. Celá úloha byla pouze "ztížena" výpisem různých barviček. Tentokrát jsem úkol řešil jako jednoduchou funkci, kdy jsem navíc přidal možnost zadání jména vzdáleného počítače.

 1. function Get-LongJumpResults {
 2. param (
 3. $computer = "localhost"
 4. )
 5. $headerColor = "Green"
 6. $speedColor = "Yellow"
 7. $strengthColor = "Magenta"
 8. $agilityColor = "Cyan"
 9. $data = gwmi Win32_Processor -ComputerName $computer
 10. Write-Host "Strength evaluation for $computer" -ForegroundColor $headerColor
 11. Write-Host "Speed ... $($data.MaxClockSpeed)" -ForegroundColor $speedColor
 12. Write-Host "L2 cache size: $($data.L2CacheSize)" -ForegroundColor $speedColor
 13. Write-Host "L2 cache speed: $($data.L2CacheSpeed)" -ForegroundColor $speedColor
 14. Write-Host "L3 cache size: $($data.L3CacheSize)" -ForegroundColor $speedColor
 15. Write-Host "L3 cache speed: $($data.L3CacheSpeed)" -ForegroundColor $speedColor
 16. Write-Host "Strength ..." -ForegroundColor $strengthColor
 17. Write-Host "Number of Cores: $($data.NumberOfCores)" -ForegroundColor $strengthColor
 18. Write-Host "Number of logical processors: $($data.NumberOfLogicalProcessors)" -ForegroundColor $strengthColor
 19. Write-Host "Name: $(($data.Name).trim())" -ForegroundColor $strengthColor
 20. Write-Host "Agility ..." -ForegroundColor $agilityColor
 21. Write-Host "Address width: $($data.AddressWidth)" -ForegroundColor $agilityColor
 22. } #function Get-LongJumpResults
Opět nic složitého.

Žádné komentáře: