sobota 9. ledna 2010

Hej, mistře Šelíku!

Mistr Skriptík se doslechl, že PowerShell je nyní ve verzi 2 a zajímalo ho, jestli by mistr Šelík neměl nějaký tip na vypnutí vzdáleného počítače bez použití WMI.Brutalita a přímočarost Šelíkova řešení je odporná:

PS C:\Stop-Computer netbook

Vzdálený počítač se vypne a do logu se zapíše následující informace:

PS C:\Get-EventLog -LogName System -ComputerName netbook -Source user32 -Newest 1

EntryType : Information
Source : USER32
Message : The process winlogon.exe has initiated the restart of NETBOOK for the following reason: No title for this reason could be found
Minor Reason: 0xff
Shutdown Type: shutdown
Comment:

V PowerShellu v2 byly přidání cmdlety pro práci se vzdáleným počítačem, protože vypnutí (ale hlavně restart) vzdáleného počítače je jeden ze základních administrátorských úkonů. Jsou dostupné následující cmdlety:
  • Add-Computer a Remove-Computer pro přidávání/odebírání počítače z/do domény nebo pracovní skupiny.
  • Checkpoint-Computer a Restore-Computer pro práci se System restore.
  • Restart-Computer a Stop-Computer pro vzdálený restart nebo vypnutí počítače.

Banner mistra Skriptíka je stažen ze stránek TechNet Flash zpravodaje. Děkuji týmu TechNetu za možnost jeho použití pro potřeby tohoto článku.

Žádné komentáře: