neděle 19. října 2008

Get-PSNews |? {$_.CreationTime -lt "7days"}; Write-Host "Týden 42"

Dnešním dnem bych rád odstartoval sérii zabývající se novinkami a zajímavostmi, které se udály za poslední týden (nebo které jsem v posledním týdnu objevil).

  • PowerScripting Podcast - Episode 45: Tentokrát s několika hosty (Jeffrey Snover, Don Jones, Alex Reidel, Kirk Munro) na různá témata.
  • V tomto blogu jsem uveřejnil krátký popis zpracování -OutVariable.
  • Nikoli PowerShell záležitost, ale dlouho jsme na ni čekali - nová verze Windows se bude jmenovat Windows 7.
  • Dmitry Sotnikov uveřejnil skript, který dokáže udělat snapshot AD účtů a porovnat rozdíly - více v jeho blogu.
  • Verb-Noun už jsem zde jednou zmiňoval. V microsoft.public.windows.powershell byl vznesen dotaz, který mne poté navedl na další zajímavé linky. Jedním z nich je řešení Oisina Grehana (které ale nefunguje úplně dobře - zmiňováno v news), dalším Microsoft Command line Standard. Seznam všech použitých Verb ve vašem PowerShellu můžete zjistit následovně:
    Get-Command -commandtype cmdlet |% {$_.name.toString().split("-")[0]} | Group-Object | Select Name
  • Doporučení pro tvorbu skriptů - 2. díl na stránkách Hugo Peeterse. Tomu samému tématu se věnoval v posledním čísle TechNet Magazínu také Don Jones.
  • I *heart* PowerShell, reakce na článek o Pythonu.

2 komentáře:

aleksandar řekl(a)...

A little bit shorter:

get-command -CommandType cmdlet | % {$_.tostring().split('-')[0]} | sort -Unique

/\/\o\/\/ řekl(a)...

or yet a bit shorter :

get-command -CommandType cmdlet | select verb -Unique

and even short but crypic with aliases and partial paramter names :

gcm -c cmdlet | select verb -u

Enjoy,

Greetings /\/\o\/\/