pátek 24. října 2008

Start-Demo

Před několika měsíci jsem v PowerShell blogu objevil moc pěkný skript, sloužící k provádění prezentací. Napsal ho Jeffrey Snover před jeho prezentací pro Billa Gatese a Raye Ozzieho. Skript byl od té doby vylepšen, poslední verze je z června 2007. Skript jsem viděl v akci již na několika konferencích u mnoha lidí a používám ho i pro své prezentace.

Výhodou je, že si předem připravíte všechny příkazy, které chcete obecenstvu ukázat a pak je pouštíte bez toho, abyste se museli bát, že uděláte překlep nebo něco nebude fungovat (i když generálský efekt funguje vždy a všude :) Vše funguje zhruba následovně:
 1. Připravíte si textový soubor, do kterého si na každý řádek napíšete jeden příkaz PowerShellu. Pokud spustíte Start-Demo bez parametru, použije obsah souboru demo.txt, pokud je v aktuálním adresáři. Máte-li jiné jméno souboru, zadejte ho jako parametr.
 2. Skript zobrazí první řádku a čeká na zmáčknutí klávesy Enter (případně na jinou "funkční" klávesu, viz dále). Máte tedy čas na vysvětlení příkazu.
 3. Příkaz je proveden, skript po jeho skončení čeká na další Enter a vy máte čas na popsání výpisu.
 4. Vše se poté opakuje až do konce obsahu vstupního souboru.
Skript za běhu vidíte na následujícím obrázku.

Na začátku každého řádku je vidět číslo příkazu, který je spouštěn. Dále vidíte v titulku okna dva údaje: délku běhu skriptu a aktuální příkaz. Již jsem se zmiňoval o "funkčních" klávesách. Můžete použít následující:
 • ? - zobrazí nápovědu, viz obrázek výše.
 • ! - vyskočí z prezentace do prostředí PowerShellu kde můžete provádět libovolný příkaz. Hodí se například v případě, že chcete reagovat na dotaz posluchačů. Zpátky se dostanete příkazem exit.
 • d - zobrazí obsah prezentovaného souboru včetně čísel řádek
 • #x - místo znaku # zadáte číslo příkazu, na který chcete skočit
 • fx - vypíše všechny řádky obsahující hledaný text, např. fGet
 • px - rychlost, kterou budou příkazy vypisovány na konzoli. Standardně je nastavena na 200ms.
 • b - vrací se o jeden příkaz zpět
 • s - přeskočí příkaz
 • t - kontrola času. Zobrazí čas trvání prezentace a pozici v prezentaci, např. pátá řádka z dvaceti.
 • q - ukončí prezentaci
Pokud chcete někomu ukázat možnosti PowerShellu, toto je skript, který mohu jen doporučit. Jeden tip na závěr: Nepoužívám defaultní jméno vstupního souboru (demo.txt), ale soubor s příponou ps1. Tím mám zaručeno, že při přípravě prezentace se mi soubor otevře v mém editoru a mohu využít jeho plné možnosti (např. zvýraznění syntaxe).

Žádné komentáře: