neděle 30. listopadu 2008

Get-PSNews |? {$_.CreationTime -lt "7days"}; Write-Host "Týden 48"

Uplynulý týden byl tentokrát na události hodně bohatý. Vzhledem k tomu, že jsem se k sepisování dostal až ve čtvrtek, doufám, že na nic důležitého nezapomenu. Čekají mne dva dny (těžce pracovní) dovolené, takže jsem ve chvíli (opravdového) volna začal pracovat na dvou nových sériích článků. Jedna o operátoru -f a druhá se bude věnovat regulárním výrazům. Doufám, že se mi taky podaří dokončit rozpracovaný článek na téma Get-Member. Co se dělo ve světě PowerShellu v cizině?
  • PowerScripting Podcast dospěl ke kulatým padesátinám. Tentokrát byl hostem Ed Wilson, jeden z Microsoft Scripting Guys. Rozhovor byl hodně zajímavý a občasná střelba do vlastních řad snad znamená, že se Script Centrum dočká podstatného PowerShell redesignu.
  • Hugo Peeters pokračuje v sérii skvělých skriptů. Show-Tree dokáže zobrazit stromovou strukturu jakékoli PS jednotky (PSDrive), tedy např. i registry nebo Active Directory.
  • Na PowerShell scripts byly uveřejněny tři nové skripty. Get-DomainRole, Determine-Domain, Get-LocalGroups.Dva z nich používají pro výstup operátor -f.
  • Jonathan Medd udělal update PowerPacku pro WSUS. Pokud WSUS používáte a tento PowerPack jste ještě nezkoušeli, máte co dohánět.
  • Jak provést příkaz proti všem počítačům v Active Directory? Odpověď v článku na Concentrated Technology. Porovnejte čisté PowerShell řešení proti pouřití Quest AD cmdletů. Jen pro info: jedno z dalších témat, které jsem začal zpracovávat je porovnání různých přístupů do AD (a to z různých hledisek jako je například rychlost odpovědi nebo náročnost na zápis).
  • Jak otestovat existenci objektu v Active Directory uvádí Richard Siddaway.
  • James Brundage uvádí, jaký je při vytváření objektů rozdíl v použití Select-Object a Add-Member.
  • Marco Shaw uveřejnil nový termín pro Windows PowerShell Virtual User Group Meeting #7 - předchozí byl zrušen z důvodu problémů s  Live Meeting servery.
  • Jak vytvořit 20.000 uživatelů v AD? S PowerShellem jednoduše.

Žádné komentáře: