úterý 11. listopadu 2008

Školení PowerShell - den druhý

Ráno jsme začali trošku zlehka krátkou ukázkou některých použitelných PowerShell editorů. Po této "rozcvičce" začala pravá zábava - objekty a Modul 3 - Objektové myšlení a objektově orientované programování.

Vše je objekt - heslo na další hodinu. Vysvětlení začalo standardním popisem "objektu auto" a předvedením jeho vlastností a metod. Toto bylo dále rozvedeno na několika příkladech z reálného (např. dům) i virtuálního (Win32_Share) života. Plynule jsme navázali na cmdlet Get-Member - dle lektorova (i mého) názoru asi nejužitečnějšího z celé škály (trochu odbočka: jeho popis mám už rozpracován a doufám, že se mi podří jej dokončit v několika málo dnech). Trochu jsme naťukli i technologii COM a poté se zanořili zpět do objektů a podívali se na PSbase a jeho bratříčky.

Modul 4 - Roura (pipeline) v PowerShellu neboli začínáme dělat divy :) Na začátek byla popsána výhoda roury a poté rozdíl mezi textovou (*NIX) a objektovou (PS) rourou. Samozřejmě byly ukázány krátké příklady. Celý modul jsme zakončili přehledem příkazů pracujících s objekty v rouře (ForEach-Object, Where-Object, ...).

V Modulu 5 - Tok a ukládání dat v PowerShellu - jsme začali s proměnnými a jejich přiřazováním, přetypováním a různými divokými operacemi. Probrali jsme operátory (+=, -=, ...) a přešli jsme na práci s poli. Přiřazovali jsme různé hodnoty a probírali se indexováním všemi směry. Lehce jsme se dotkli asociativních polí (hešů) a jejich požití při formátování výstupů (např. v příkazu Get-EventLog). Posledním tématem tohoto dne byla práce s textovými soubory. A to jak klasické TXT soubory, tak i využití CSV pro uchovávání objektů a jejich opětovné vyvolávání.

Žádné komentáře: