neděle 2. listopadu 2008

Get-PSNews |? {$_.CreationTime -lt "7days"}; Write-Host "Týden 44"

Žádné komentáře: