pondělí 10. listopadu 2008

Školení PowerShell - den první

Tak jsem se po dlouhé době dočkal a mohl vyrazit do počítačové školy Gopas na týdenní školení PowerShellu. Kurz vede Patrik Malina velký propagátor non-GUI řešení na platformě Windows. Už jsem u něj absolvoval v Gopasu dvě školení: MOC2433 (základy skriptování ve WSH) a MOC2439 (skriptování pomocí WMI) a zůčastnil jsem se několika jeho přednášek. Jeho styl výkladu je mi velmi blízký a příjemný.

Jak jsem předpokládal, osnova kurzu se bude řídit podle knihy PowerShell - podrobný průvodce skriptováním, jejíž je pan Malina autorem. Všichni účastníci kurzu ji na začátku dostali jako studijní materiál (což mi udělalo radost, protože tu svojí koupenou můžu dál používat jako pracovní a novou mohu dát hezky do knihovny mezi ostatní PowerShell knihy).

Ráno jsme začali lehkým představením prostředí školy a obsahu kurzu. Poté již přišel na řadu Modul 1, který byl nazván Windows scripting concepts and technologies a zabýval se historií ovládání Windows z příkazové řádky a skriptu (cmd.exe, WSH, WMI, PowerShell). Již první příklad postavil před některé z nás zapeklitou úlohu :)

Modul 2 s názvem Zprovoznění PowerShellu a základy práce v prostředí nás již vrhl do víru toho "správného Shellu". Instalace (které předcházel kratičký nástin .NET) a vysvětlení Set-ExecutionPolicy nás před obědem pěkně připravily na odpolední část. Tu jsme začali popisem základního chování konzole: doplňování pomocí klávesy TAB, Verb-Noun, neinteraktivní běh a povídání o historii a přepisu příkazů. Probrali jsme interaktivní režim a podrobněji se podívali i na chování a možnosti přepínačů. Ihned poté jsme se vrhli na $PROFILE a úpravu promptu, což rozpoutalo první složitější dotaz, který byl vzápětí prompt-ně zodpovězen. Ke konci dne jsme se bavili o aliasech a skončili jsme filozofií PSDrives, kde jsme dělali další ze zajímavých příkladů.

Žádné komentáře: