pátek 14. listopadu 2008

Školení PowerShell - den pátý + shrnutí

Ráno jsme začali Modulem 10, Objekty COM a WMI. Všechny konstrukce známe a už používáme PowerShell ryze prakticky. Nejdříve jsme si ukázali, jak lze přes COM přistupovat na různé aplikace jako je například Internet Explorer nebo Excel. Ve druhé části modulu jsme se trošku podrobněji podívali na použití cmdletu Get-WmiObject a pan Malina nám ukázal některá jeho vylepšení v PowerShellu CTP2.

Před obědem jsme se věnovali Modulu 11, Chyby a ladění v PowerShellu. Ukázali jsme si parametr -ErrorAction, zachycování výjimek a použití cmdletu Set-PSDebug. Opět jsme se koukli na novinky ve verzi CTP2. V Modulu 13 jsme se podívali na Rozšíření PowerShellu (Modul 12 jsme prozatím přeskočili). Nebudu vyjmenovávat všechno, ale zmínili jsme se například o PSCX nebo PowerGUI.

Poslední - 14. modul se zabýval tématem Některé další možnosti PowerShellu. Probrali jsme "chuťovky", které byly zmiňovány v průběhu týdne a které se nevešly do žádného jiného modulu. Jednalo se o vzdálený přístup přes PowerShell, regulární výrazy a operátor -f.

Závěrečné zhodnocení kurzu
Tak skriptovací týden skončil. Rozhodně to nebyl ztracený čas. Šel jsem na kurz s tím, že některé věci budu vědět, ale že se i hodně naučím. Kladně hodnotím přístup pana Maliny. Jeho okamžitá reakce na dotazy (pokud ne okamžitá, tak v průběhu přestávek) a znalost PowerShellu obecně je velkou devizou kurzu. Postupovali jsme od základů, přes cmdlety až po složitější tématiku a myslím, že každý dokázal tempo v klidu udržet. Na kurzu jsem našel asi jedinou vadu - byl bych spokojen, kdyby trval asi tak měsíc :)

Na úplný závěr malé doporučení:

Get-MHD -WithChange | Where {$_.Station -eq "Koh-i-Noor"} | Out-Gopas

Žádné komentáře: